Dorpsstraat 69
Dorpsstraat 69 Block

Home Historie Achtergronden Wat kan ik doen? Gegevens Contact     Rapport versie < Update!
Sitemap
 
\/ Weblog \/ Meer overOver deze website
-
-
Wij zijn er klaar mee (13 juli 2010)
Wij zijn er klaar mee ( 13 juli 2010) De ontwikkelingen in het centrumplan sinds december 2008 hebben ons doen besluiten om ons huis te verkopen en elders verder te gaan met ons leven. Exact op de dag dat we 25 jaar op onze geliefde stek woonden, hebben wij na moeizame langdurige onderhandelingen het voorlopige koopcontract getekend. Het college van B&W heeft vandaag officieel het besluit genomen om tot aankoop over te gaan.

Het was voor ons een zware beslissing. We hebben altijd de intentie gehad om heel oud te worden in dit huis. Met dat voor ogen hebben we al die jaren gerenoveerd en strijd gevoerd om dit fijne huis in zijn volle glorie te behouden. Het zal nu ontzield achterblijven en tot in lengte van jaren als schandvlek een stille getuige zijn van onbehoorlijk bestuur.

Wij geloven nog steeds dat dat met een beetje positieve inspanning van de gemeente Den Bosch anders had kunnen zijn. Helaas heeft de Bossche politiek gedurende dit hele planproces van bijna 17 jaar (en ze zijn er nog lang niet) nooit de moeite genomen om zich echt te verdiepen in de plannen. Daar waar een gemeentelijke overheid geacht wordt Ruimtelijke Ordening te plegen vanuit een visie die leidt tot kwaliteitsverbetering, liet de gemeente Den Bosch de oren hangen naar projectontwikkelaars die slechts een financiele doelstelling hebben.

AL met al zijn onze inspanningen niet voor niets geweest. Rosmalen mag zich gelukkig prijzen dat dit authentieke huis behouden blijft en dat de oorspronkelijke megalomane plannen uit de tijd dat Rosmalens (ondernemers) Belang de grootste politieke partij was, nooit doorgang zullen vinden. Het wraakzuchtige besluit om ons daarvan niet te laten genieten, getuigt van een een integer bestuur onwaardige kleinzieligheid, maar zal ons niet langer raken.

Het vierde plan ligt nu voor en wij denken dat het nog heel lang gaat duren voordat dit plan, of toch weer een ander, eindelijk gerealiseerd gaat worden. Dit slechte plan behelst meer problemen dan een gezin wat niet wegwil. Afijn, er is reeds veel over gezegd en geschreven. Wij weten dat het anders kan en anders had gemoeten, maar wij willen niet langer bezig zijn in dit frustrerende proces.

Ons leven staat nu even op zijn kop, maar we maken elders (ver genoeg van Rosmalen en den Bosch) wel weer een nieuw paradijs.

De strijd om behoud van ons huis en voor een goed Rosmalenwaardig centrumplan leverde ons ook heel veel mooie momenten op. De warme steun en oprechte betrokkenheid van vrienden, familie en vele anderen, 2019 handtekeningen in 2003, 220 bezwaren in datzelfde jaar, 365 in 2009 hebben gemaakt dat we er in bleven geloven en zover zijn gekomen. We zouden hen het liefst persoonlijk op de hoogte brengen en van harte bedanken. We realiseren ons dat dit bericht voor hen aanleiding kan zijn om ons ook nu een hart onder de riem te willen steken, maar we voelen ons nu niet in staat om iedereen zelf te woord te staan. Dat neemt niet weg dat we wel wat warme woorden kunnen gebruiken. Gun ons even de tijd, of stuur een mailtje of een kaartje.

Echt onze oprechte dank aan iedereen die hier iets positiefs aan bijdroeg.
-
-
En weer zijn er gemeenteraadsverkiezingen. (23 februari 2010)
In de periode van meer dan 16 jaar strijd voor behoud van ons huis, zijn er al heel wat gemeenteraadsverkiezingen geweest. Na al die jaren nauwe betrokkenheid bij de Bossche en voorheen Rosmalense politiek wordt het steeds lastiger om überhaupt nog te gaan stemmen. Raadsleden blijken vaak slecht geïnformeerd en wekken zelfs niet meer de illusie hun dossiers goed te kennen. Partij politieke belangen, opportunisme, machtsspelletjes, beloftes die niet nagekomen worden en leugens; alles lijkt geoorloofd.

Wethouder Snijders van de PvdA hoopt in Rosmalen te scoren met zijn jongste centrumplan. Op onze stem hoeft hij echt niet te rekenen. Hoe is het toch mogelijk dat hij het wel voor mekaar kreeg om aan heel veel bezwaren tegemoet te komen en niet bereid is om het plan dusdanig aan te passen, dat wij kunnen blijven wonen. Een PvdA man die zijn oren laat hangen naar de projectontwikkelaar en zijn hoogste ambtenaar, die in feite al sinds jaar en dag in Den Bosch de dienst uitmaakt; een wraakzuchtige overheid die ons op deze manier straft voor jarenlang verzet, terwijl we uiteindelijk wel gelijk hebben gekregen.

We wagen ons toch maar weer aan een stemadvies: Leefbaar vinden we lastig. Zij hebben samen met Rosmalen Blijft Dorps, de wijkraad en ons geijverd voor aanpassing van de grootstedelijke plannen en zijn daarin zeer actief geweest, waarvoor hulde, maar durven op het laatste moment niet door te pakken. Klaarblijkelijk uit vrees dat nu tegenstemmen op een plan wat wel draagvlak lijkt te hebben bij de Rosmalense bevolking, hun stemmen gaat kosten. Jammer, want ook zij vinden dat spreiding van winkels over het gehele centrumgebied een betere optie is en zij hebben ons altijd de indruk gegeven bereid te zijn ons te steunen in de strijd om ons huis te behouden op zijn eigen kadastrale ondergrond, in zijn eigen groene omgeving.
Een goede keuze zou gemaakt kunnen worden uit de partijen die tegenstemden tegen het jongste centrumplan, dus Stadspartij Knillis of SP. SP is altijd consistent geweest, hoewel we nu in de raadsvergadering van 15 december beluisterden dat men met name heeft tegengestemd vanwege het betaald parkeren wat ingevoerd zou gaan worden. Paul Masselink van Stadspartij Knillis heeft een duidelijk betoog aangaande de monumentwaardigheid van ons pand en dat bewoning de beste garantie is dat deze monumentwaardigheid ook daadwerkelijk gewaarborgd wordt.
Tot slot lijst 12, Judith Hendrickx, De Groenen, een van de nieuwkomers. Helmus Boons op nummer 2 is de voorzitter van de stichting Boom en Bosch en spant zich met gedegen kennis van zaken in om de monumentale bomen in onze achtertuinen, die bij de jongste plannen wel degelijk zullen sneuvelen, overeind te houden. Dus ook deze partij is een goede keuze.
-
-
>>> Meer Nieuws

 

Samengevat: Meer overMeer Informatie

•  De gemeente den Bosch wil het centrum van Rosmalen ombouwen tot het tweede stadscentrum van Den Bosch.

•  Dit heeft o.a. te maken met de komst van woningen in de Groote Wielen.

•  Dat zou betekenen dat er op en om het landje van Buijs 12.000m2 winkels bijgebouwd worden, met daarbovenop woningen en een parkeergarage eronder.

•  Op het land van Buijs staan 2 torens gepland die net zo hoog moeten worden als de toren van de Lambertuskerk.

•  Om u een beeld te geven hoeveel 12.000 m2 is. Het centrum van Rosmalen heeft nu 13.000m2. Dit is dus bijna een verdubbeling.

•  Op het terrein van PTT/Aldi, waar eerder winkels gepland stonden, komen er geen winkels bij. De oorspronkelijke plannen om vanuit de Vreeburg door Cathalijnen bij de nieuwe winkels te komen is daarmee van de baan.

•  De bewoners en winkeliers van Molenhoek willen al jaren uitbreiding van het winkelcentrum daar, maar dat mag niet want dan houden ze niet genoeg vierkante meters over in het centrum.

•  Als deze plannen doorgaan komt er betaald parkeren in Rosmalen

•  Als deze plannen doorgaan moet Dorpsstraat 69, een van de laatst bewaard gebleven oude panden van Rosmalen, verdwijnen.

•  Een projectontwikkelaar heeft het maisveld van Buijs en wat omliggende percelen aangekocht en daarom en alleen daarom liggen er zulke forse stedelijke uitbreidingsplannen op dit stukje van Rosmalen.

•  Als deze plannen doorgaan is er straks niets meer over van het dorp Rosmalen, maar zijn we echt stadsdeel oost geworden.

•  Er zijn zoveel betere alternatieven, alleen de gemeente lijkt ze niet te willen zien.


Wat is er al weg?

Bijna nergens heeft de slopershamer zoveel schade aangericht als in Rosmalen. Zie hier een overzichtskaart van wat er weg is en wat er nog extra zou moeten verdwijnen.
Het huidige plan:

Er wordt vanalles en nog wat geroepen rondom de centrum plannen, maar hoe ziet het huidige plan er nu precies uit en vooral wat zou dit plan nu exact betekenen voor Rosmalen.


Historie plannen:

Onder dit item is veel informatie te vinden over de ontwikkeling van de plannen. In de afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd. We nemen u mee in een stroperig proces van welles, nietes. Van beloftes en teleurstellingen.

Red het villa lied:

Het “Behoud de Villalied”, tekst geschreven door Harrie van de Sterren uit de Korte Venstraat op de melodie van Rowen Heze “met de neus omhoog”. Hij schreef dit lied en bracht het ten gehore tijdens de actie: “De gemeente houdt u een (HEMA)worst voor” .


Wat kan ik doen?

Als het aan de projectontwikkelaar en de gemeente ligt, staat er heel wat schokkends te gebeuren in het centrum van Rosmalen. Gelukkig hoeven we niet bij de pakken neer te gaan zitten en toe te kijken hoe ze het laatste deel van het centrum van Rosmalen kapot gaan maken.

 

Nog veel meer!

Naast bovengenoemde pagina's zijn er nog zeer veel andere pagina's zie de deel overzichten: Historie, Hoe en wat, Wat kan ik doen, Gegevens, Contact

Bekijk de sitemap voor een overzicht van alle pagina's.

 
 

 

   
 
Het alternatief:

Het alternatief

De Groote Wielen, de Rosmalense VINEXwijk die de reden zou zijn om het centrum van Rosmalen grootstedelijk te ontwikkelen, wordt op dit moment gebouwd.

Het verzet in het historisch centrumdeel heeft ertoe geleid, dat hier niet op een redelijke termijn ontwikkeld zal gaan worden.

Als de gemeente Den Bosch in het Rosmalens centrum niet de boot wil missen, dan zal er nu een alternatief plan gerealiseerd moeten worden!

 

Wist u dat?


 


Nieuwsbrief

Naam:
Email:


In totaal hebben al mensen zich aangemeld op onze mailinglist!

 


Recent veranderd:
  • Frontpage structuur veranderd (30 jan 2006)
  • Veel Nieuwe kranten artikelen toegevoegd. (30 jan 2006)
  • Nieuwsbericht en stukken DPO toegevoegd. (30 jan 2006)
  • Nieuws: Voorbereidingsbesluit vastgesteld. (14 sep 2005)

 

 

 
Dorpsstraat 69http://www.dorpsstraat69.nl/index.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/sitemap.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/rosmalen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/huis.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/bewoners.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/plannen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/acties.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/achtergronden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/mogelijkheden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/waarom.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/foto.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/bezwaarmaken.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/voorbeeldbrieven.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/vertellen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/gegevens.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/krantenartikelen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/protestlied.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/bestemmingsplan.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/contact/contact.php

http://www.centrumrosmalen.nl

http://www.centrumplanrosmalen.nl

http://www.centrum-rosmalen.nl