Dorpsstraat 69
Dorpsstraat 69 Block

Home Historie Achtergronden Wat kan ik doen? Gegevens Contact     Rapport versie < Update!
Sitemap
 
 
Alternatieven:

Alternatieven

Wordt men eindelijk wakker?

Het alternatief wordt bespreekbaar!

Door een niet haalbaar plan in procedure te brengen, heeft de gemeente Den Bosch er zelf voor gezorgd dat er niets in het Rosmalens centrum ontwikkeld kan worden. De Groote Wielen is inmiddels al deels bewoond. Deze mensen hebben de weg naar hun favoriete winkels al gevonden. Ook worden de plannen door de werkelijkheid ingehaald. Aan de Graafsebaan is inmiddels een grote drukbezochte Jumbo verrezen. De Spar in het Rosmalens centrum heeft te kennen gegeven te blijven zitten.

Langzaamaan begint het besef bij de Bossche politiek door te dringen dat men nu toch echt snel moet zijn met die centrumontwikkeling in Rosmalen, want anders missen ze echt de boot.

Steeds meer politieke geluiden gaan in de richting van ons alternatief, namelijk winkels op PTT/ Aldi en uitbreiding van winkellocaties buiten het centrum.

De komende verkiezingen zullen echter een behoorlijke invloed hebben op het definitieve draagvlak voor het echt Rosmalense alternatief.

Hoe en wat :
/Pages/Achtergronden/waarom.php Waarom ?
Het huidige plan
Alternatieven
Wat is er al weg?
Wat doet de politiek?
   

De oplossing :

•  Uitbreiden van winkelcentrum Molenhoek.

De winkeliers van het winkelcentrum, maar ook de bewoners en wijkraad in Molenhoek vragen bij de gemeente al jaren om uitbreiding van het winkelcentrum aldaar. Zij krijgen hiervoor geen toestemming. Het is zelfs zo erg, dat de nieuwe winkels die gebouwd zijn op de plek waar eerst slagerij van Zoggel zat, niet voor detailhandel in gebruik genomen mogen worden. Als argument wordt door de gemeente aangevoerd, dat dat in strijd is met het DPO, het Detailhandel Planologisch Onderzoek. Zie waarom.

•  Een groter winkelcentrum t.b.v. de Groote Wielen in de Groote Wielen

Er is in de Groote Wielen ruimte gepland voor een nieuw winkelcentrum. Dit zal echter niet groot worden en slechts in de dagelijkse levensbehoefte van de bewoners daar kunnen voorzien. We snappen niet, dat elders in de stad op grond van slechte ervaringen(denk bijvoorbeeld aan Maaspoort) en op grond van de onderzoeksresultaten in het Detailhandel Planologisch Onderzoek, dit soort winkelruimte dient te verdwijnen en dat hier dan een dergelijke voorziening op deze kleine schaal gebouwd gaat worden. Het zou veel logischer zijn om in de Groote Wielen een volwaardig winkelcentrum te bouwen. Ook beter voor het milieu en de veiligheid zie hieronder.

•  Supermarkten en overige winkels op PTT/Aldi

In het nu geldende bestemmingsplan (vastgelegd door de gemeente Rosmalen in december 1994) is geregeld dat er een forse winkeluitbreiding voor het centrum van Rosmalen zou geschieden op het terrein van PTT-Aldi. Met de bouw van de Cathalijnen (Schoenenreus, Jola e.d) is hierop ook vooruitgelopen. Het winkelend publiek zou al winkelend vanaf de markt door de Vreeburgpassage via de Cathalijnen uitkomen bij de nieuwe winkels op PTT-Aldi. Aan dit plan had allang uitvoering gegeven kunnen zijn. En op deze plek in Rosmalen is toch al niets meer over van het oude karakteristieke sfeertje. Dus maak af, wat daar in gang is gezet en blijf af van het laatste te redden stukje Rosmalen.

•  Verspreid in de Dorpsstraat, kleinschaligere winkels.

Rosmalen kan mogelijk best nog wel wat uitbreiding van het winkelaanbod gebruiken. Hier en daar verspreid in het dorp zijn er de laatste jaren ook al veel nieuwe winkeltjes in gebruik genomen en dat kan in de meeste gevallen zeker als een aanwinst beschouwd worden. We zien echter ook plaatsen waar het steeds maar niet wil lukken om een rendabele zaak op te zetten. Dus mogelijk zitten we toch redelijk aan onze grenzen?

•  Een dorpspark met wonen in het groen voor ouderen

In het nu geldende bestemmingsplan voor het gebied van Buijs is vastgelegd, dat er (ouderen)huisvesting zou komen. Er is in Rosmalen al een tijd geleden een ouderenproject van start gegaan onder de naam: Rosmalen Ouderenproof . Betaalbaar wonen voor ouderen is een speerpunt van beleid, maar ook een punt waar moeilijk uitvoer aan gegeven kan worden. Het landje van Buijs zou een prima woonlocatie voor ouderen zijn. Dicht bij winkels en andere voorzieningen. Ook een goede ouderenhuisvesting dreigt ondergeschikt te raken aan financiële belangen.

Als het dorp van Rosmalen steeds steniger zou moeten worden, is het een verademing als er nog ruimte voor serieus groen over kan blijven. In de huidige plannen heeft men hier en daar een armoedig klimopje getekend.

 

Kortom voordelen van deze oplossing :

•  Behoud van het dorpse karakter van centrum Rosmalen

•  Winkels bouwen in de Groote Wielen en Molenhoek voor de bewoners aldaar betekent veel minder autoverkeer richting centrum. Bewoners kunnen dan te voet of met de fiets hun boodschappen doen. Dit is beter voor het milieu en uw veiligheid.

•  Met spreiding van winkels, spreid je ook het verkeer en parkeren.

•  Daardoor zijn er geen grote dure parkeergarages nodig en dus geen betaald parkeren. Dat is beter voor uw portemonnee.

Behoud van het groen in het centrum en wonen voor ouderen op een voor hen optimaal geschikte locatie.

 

Het is dus wel degelijk mogelijk om met een creatief plan te komen, dat recht doet aan het huidige Rosmalen en haar indentiteit.

 
Dorpsstraat 69http://www.dorpsstraat69.nl/index.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/sitemap.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/rosmalen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/huis.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/bewoners.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/plannen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/acties.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/achtergronden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/mogelijkheden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/waarom.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/foto.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/bezwaarmaken.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/voorbeeldbrieven.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/vertellen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/gegevens.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/krantenartikelen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/protestlied.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/bestemmingsplan.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/contact/contact.php

http://www.centrumrosmalen.nl

http://www.centrumplanrosmalen.nl

http://www.centrum-rosmalen.nl