Dorpsstraat 69
Dorpsstraat 69 Block

Home Historie Achtergronden Wat kan ik doen? Gegevens Contact     Rapport versie < Update!
Sitemap
 
 
Het huidige plan
In het voorjaar van 2002 leverde het toenmalige plan van de architecten Ahlqist en Almqist uit Zweden enorm veel (ca 160) bezwaren op. In overleg met de gemeente werd door de ontwikkelingscombinatie een andere stedenbouwkundig architect aangetrokken. Dit plan werd in het voorjaar van 2003 door het College van B&W goedgekeurd om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besloot in mei 2003 dat dit plan moet leiden tot een bestemmingsplan, waarmee zo snel als mogelijk het laatste karakteristieke stukje centrum van Rosmalen om zeep geholpen kan worden.
Hoe en wat :
Waarom ?
Het huidige plan
Alternatieven
Wat is er al weg?
Wat doet de politiek?
   

Bekijk zeker de plankaart,

&

wat is er al weg!

In het huidige plan blijft café de Kep behouden, althans zo gaat het verhaal maar in het voorontwerp bestemmingsplan vinden we dit niet terug. (uitsluitend het café; alles daarachter wordt volgebouwd). Vanaf de Kep tot en met de ABN-AMRO bank dient alles gesloopt te worden om plaats te maken voor één aaneengesloten wand van winkels met daar boven op woningen. Gesproken wordt van bouwhoogtes van 8 tot 13 meter. Hier en daar zit een verspringing, want daarmee behoud je je dorpse karakter??, aldus de architect.

Achter dit gebied, wat grenst aan de achtertuinen van de Korte Venstraat en de Venstraat en aan de achtertuin van de boerderij van boer Buijs en deels van het kasteeltje, wordt alles zeer hoog en dicht op elkaar volgebouwd. Op het landje van Buijs staan twee woontorens van ca 24 meter hoog gepland. Dit is net zo hoog als de toren van de Lambertuskerk. Het hele plan bestaat uit smalle straatjes met hoge bebouwing, zeg maar Amsterdamse straatjes.

Onder het hele gebied komt een parkeergarage met betaald parkeren. De auto's zullen waarschijnlijk naast de boerderij van Buijs de parkeergarage in kunnen rijden. Hier vindt ook de bevoorrading van de supermarkten en overige winkels plaats.

In zijn totaliteit hebben we het hier over het bouwen van 12.000 m2 winkelruimte. Het hele Rosmalense centrum heeft nu 13.000 m2. Dat is dus bijna een verdubbeling, in een project!

Bovenop de winkels komen ongeveer 140 woningen. Mooi voor onze ouderen, zult u wellicht denken. Maar daar zullen deze woningen om diverse redenen niet geschikt voor zijn, zo hoorden we laatst. Deze uitspraken zouden gedaan zijn door zowel een ambtenaar als door de directeur van de plaatselijke woningstichting.

Al het groen in het gebied is verdwenen. Hier en daar wordt een klimopje ingetekend. Van gemeentewege denkt men dit op te lossen door elders bomen terug te planten. Kenmerkend voor een dorpscentrum is toch juist dat het nog in een groene omgeving staat. Sec stenen stapelen heeft niets meer met een dorp te maken en het is me een klont stenen, die hier gepland staat.

Al met al komt het er op neer, dat dit straks een onherkenbaar stuk Rosmalen gaat worden. Niet alleen onherkenbaar, maar ook geheel niet passend bij de rest van het dorp. De fouten, die gemaakt zijn bij het bouwen van de Vreeburgpassage, zullen in het niet vallen bij wat hier gaat gebeuren. Dit is straks al zichtbaar als je het dorp binnenrijdt. Weet u wel vanaf hoe ver u die twee torens dan al zult zien.

Maar…..Rosmalen krijgt wel een skyline en de bossche politiek zijn zin: Eindelijk wordt Rosmalen stadsdeel oost!! Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat! Het zoveelste dorp naar zijn grootje geholpen en ingelijfd bij stedelijk gebied.

We dachten het niet dus! Zie: Wat kan ik doen?

Lees verder bij: Alternatieven

 

Dorpsstraat 69http://www.dorpsstraat69.nl/index.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/sitemap.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/rosmalen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/huis.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/bewoners.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/plannen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/acties.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/achtergronden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/mogelijkheden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/waarom.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/foto.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/bezwaarmaken.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/voorbeeldbrieven.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/vertellen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/gegevens.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/krantenartikelen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/protestlied.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/bestemmingsplan.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/contact/contact.php

http://www.centrumrosmalen.nl

http://www.centrumplanrosmalen.nl

http://www.centrum-rosmalen.nl