Bakkerij de Werd
Gebouwd: +/- 1900
Status: Gesloopt
 

Bron: Archief Heemkunde kring Rosmalen

 

Bakkerij de Werd stond op de (drie)hoek Deken Fritsenstraat – Rodenborchweg – van Meeuwenstraat. In maart 1935 kocht Gerardus de Werd voor de somma van vijf duizend negenhonderd gulden het pand van bakker Piet van Pinxteren. In de notariële akte is sprake van “Een café met winkel, bakkerij, schuur, erf, tuin en bouwland, samen groot twee en twintig are. Aanvankelijk startte men met het café, maar in december 1935 vroeg Gerardus de Werd een hinderwetvergunning aan voor het oprichten van een broodbakkerij.

In de tweede wereldoorlog werd het café gesloten en had de familie de Werd uitsluitend de bakkerij. De eerste grote verbouwing dient zich aan. Het café kon verbouwd worden om de inmiddels te klein geworden winkel te vergroten en deels ook voor meer woonruimte.

 

Na de oorlog, in de jaren vijftig, gaat het erg goed met de zaak. De transportfiets wordt verruild voor een bestelauto en de eerste broodsnijmachine doet zijn intrede.

In 1965 wordt de zaak van vader Gert de Werd overgedragen aan zijn oudste zoon Albert de Werd. Deze verbouwde de zaak en opende een kruidenierszaak met een afdeling groente en fruit. In 1974 hield hij dit voor gezien en legde hij zich toch weer toe op uitsluitend brood en aanverwante artikelen. In dit jaar opent hij “de eerste Rosmalense broodboetiek”.

Later zal de zaak overgenomen worden door een dochter van Albert de Werd en krijgt het de naam: “Erica”.

Bron: Henk de Werd: Oud Rosmalen.

Uiteindelijk wordt de zaak in de jaren negentig verkocht en maakt het pand plaats voor een appartementencomplex.

Het appartementencomplex is in… (jaartal)gebouwd door…. (Ontwikkelaar)Totaal hoeveel appartementen?

Nu: