Bont pertje
Gebouwd: 1651
Status: Gesloopt
 

Bron: Archief Heemkunde kring Rosmalen

Dit huis heeft op de hoek Schoolstraat- Dorpsstraat gestaan van 1651 tot 1960.

In het jaar 1651 is er al sprake van Herberg “int bont peert”.

In het jaar 1704 lijdt het bont Pertje veel schade bij een grote storm.

 

 

De schepenen des dorps verklaren in die tijd: “dat bij den lesten harden wint ten eenen mael boven de cap met de gespannen met twee schoorstee tot der topbalcken is nedergewijt en ten eene maale het hout met het dack daer aff wegh met den schilt aen den oosten kant ten eenen maal daar aff, ende de achterste schilt aen den westen kant neergekrocht en dat verders de muuren, soo binnen als buiten, soodanigh sijn ontset en ten deele oock uijtgevallen,” etc. etc.

Het huis, deerlijk gehavend, werd weer opgebouwd. Het bont Pertje kende veel verschillende bewoners en eigenaren in haar lange bestaan.

In de zestiger jaren wordt het pand gesloopt.

Later is hier modecentrum de Graaf met bovenwoning gebouwd.