Villa de viereensteens:
Gebouwd: ????
Status: Gesloopt (1963)
 

Villa de Viereensteens - Klik voor grote versie - Bron: Fotoarchief Heemkunde kring Rosmalen

Bron: Archief Heemkunde kring Rosmalen

De villa Vier Eensteens stond op de hoek Dorpsstraat Burgemeester Nieuwenhuijzenstraat. Daar waar nu de kentering staat. We weten het bouwjaar niet. Wel weten we dat Dr. Anderegg de villa reeds bewoonde met zijn gezin in 1859. Later vestigde de familie Lutkie zich in de villa. De oudere Rosmalenaren weten zich dat nog te herinneren.

De Vier Eensteens lag prachtig in het groen verscholen.

 

 
Het huis werd midden jaren zestig gesloopt om plaats te maken voor gemeenschapshuis De Kentering. De Kentering zou later nog diverse verbouwingen ondergaan. Zo werd er bijvoorbeeld begin jaren 90 de bibliotheek herbouwd en een “kantorenschil” omheen geplaatst. Over wat mooi is valt niet te twisten. Maar vele Rosmalense mensen zullen het met ons eens zijn, dat de Kentering nu niet bepaald uitblinkt in schoonheid. Om nog maar te zwijgen over de voorgevel van de bibliotheek. Hier is duidelijk te zien, dat er in de jaren 90 de trend bestond dat je niet hoog en stedelijk genoeg kon bouwen, om als dorp toch nog enigszins mee te tellen. En als je dan niks te bouwen had, dan zette je er desnoods een loze muur neer.