Oude Jongenschool
Gebouwd: onbekend
Status: Gesloopt (1991)
 

De oude St. Jozefschool stond tegenover de Lambertuskerk, daar waar nu het postkantoor is.

We weten niet precies wanneer de St Jozefschool gebouwd is. Het eerste onderwijs werd in Rosmalen na de tachtigjarige oorlog opgestart. In 1648 kwam de eerste onderwijzer, het was Andries Gerartse van Wesel. We hebben het in die tijd over openbaar onderwijs. De onderwijzer was gevestigd in het schoolhuis. Dit stond vast gebouwd aan de kerk en zal later ook nog enige tijd als raadkamer dienst doen. Naar schatting zal de Sint Jozefschool in de eerste helft van de 19 e eeuw gebouwd zijn. (omstreeks 1830-1850).

 

In de oude boekjes van Henk de Werd kom je veel informatie tegen over de oud-onderwijzers, leerlingenaantallen en prachtige schoolfoto's. Veel oudere Rosmalenaren zullen zich nog op deze plaatjes kunnen terugvinden.

Alvorens het gebouw gesloopt werd in 1991, is het nog enige tijd in gebruik geweest als kantoor van de woningstichting. In die tijd heette die nog Stichting Woningbouw Rosmalen. Tegenwoordig is dat De Kleine Meierij. Het prachtige pand maakte plaats voor het postkantoor en een deel van de Super. Heel Rosmalen sprak er vanaf het allereerste moment schande van hoe dicht deze nieuwbouw bij de toren van de Lambertuskerk gebouwd werd. Jammer van de St.Jozefschool en jammer van de Lambertuskerk. Het huidige Bossche gemeentebestuur wijst graag met het vingertje naar deze fout, die in het verleden door de gemeente Rosmalen is gemaakt. En denkt hierin de vergoelijking te vinden voor hun wanstaltige plannen in centrum-zuid.