Klooster & Kloostertuinen
Gebouwd:
Status: Gesloopt
 

Het klooster van Meeuwen stond, waar nu de appartementen aan de Deken van Roestellaan, grenzend aan de Markt, staan. Theresia van Meeuwen, een rijke dame uit Den Bosch, vatte omstreeks 1871 het plan op om een klooster te stichten te Rosmalen. Oorspronkelijk dacht ze aan Maliskamp, omdat ze daar o.a. het landgoed Eikenburg bezat. Pastoor Olifiers, pastoor van Rosmalen van 1865 tot 1875, wist haar op andere gedachten te brengen, omdat de geplande plaats drie kwartier lopen van de kerk lag. Volgens planning zouden er oude, gebrekkige en bejaarde mensen verpleegd gaan worden in het klooster en door de afstand zou het moeilijk worden voor het verplegend personeel om naar de kerk te gaan.

Mevrouw van Meeuwen ging akkoord met de bouw van een klooster dicht bij de kerk en tevens werd afgesproken dat de religieuzen zich in zouden zetten voor het geven van katholiek onderwijs aan de meisjes. Het zusterklooster werd in 1873 gesticht en pastoor Olifiers leidde de zusters van Schijdel binnen. Tot ver na de tweede wereldoorlog werd aan ouden van dagen onderdak verleend. In de tweede wereldoorlog liep het pand veel schade op. Het zou daarna gerestaureerd en in oude glorie hersteld worden.

In 1883 werd er ook een weeshuis geopend, wat tot 1934 bleef bestaan. In 1986 werd toestemming gegeven tot verkoop van het pand en daarmee vertrokken de laatste zusters. In 1988 werd het karakteristieke, prachtige pand gesloopt, om plaats te maken voor een appartementencomplex voor zogeheten HAT(huishoudens voor alleenstaanden en twee personen)-woningen.