Oude Gemeentehuis
Gebouwd:
Status: Intact
 

Het oude gemeentehuis stond op de hoek Dorpsstraat Raadhuisstraat, waar nu de Rabobank staat. De voordeur met de prachtige trappen, uiteraard richting Dorpsstraat.

Tot die tijd was de Rosmalense raadkamer in de Lambertuskerk. In 1826 deed de gemeente afstand van :”De Rooms Catholieke gemeente van het lokaal de raadkamer en secretarije, aan de parochiale kerk, annex geweest”. Het gemeente bestuur week uit naar het schoolhuis. Maar het schoolhuis bleek dermate vochtig en niet stevig genoeg om er een tweede verdieping op te zetten, zodat besloten werd elders een nieuw gemeentehuid te gaan bouwen.

In 1826 koopt de gemeente het stuk grond voor de koopsom van ƒ 150,--. In 1827 werd met de bouw begonnen. Het nieuwe gemeentehuis kostte in die tijd: ƒ2.596,90.

In 1882 moest het reeds vergroot worden. Na de tweede wereldoorlog werd het opnieuw drastisch verbouwd. De trappen en het gevangeniskot verdwenen.

Burgemeester Mazairac liet het pand in de jaren 60 slopen, de gemeentesecretarie kwam tijdelijk in de aangekochte villa “de Driesprong”. * bron: Henk de Werd, Rosmalen vroeger en archief Heemkundekring .

 

Na sloop werd hier de Boerenleenbank, later Rabobank gebouwd. Ook hier hebben al weer diverse verbouwingen plaatsgevonden om het zijn huidige verschijning te geven.