Dorpsstraat 69
Dorpsstraat 69 Block

Home Historie Achtergronden Wat kan ik doen? Gegevens Contact     Rapport versie < Update!
Sitemap
 
Wat kan ik doen?

 

Als u een stuk van de website gelezen heeft of al goed op de hoogte was van de situatie dan weet u nu hoe ernstig de situatie is, gelukkig hoeven we niet bij de pakken neer te gaan zitten en kijken hoe ze het laatste stukje Rosmalen kapot gaan maken, we kunnen er iets tegen doen!

Lees hieronder wat!

Juiste politieke stem:

Op 7 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, uw stem zal grote consequenties hebben voor de verdere ontwikkelingen in het Rosmalense centrum.

zie: Wat doet de politiek

Vertellen:

Te veel Rosmalense mensen hebben nog steeds niet in de gaten dat, als deze grootstedelijke plannen doorgaan, er niets meer van het oude Rosmalen over blijft. Iedereen in Rosmalen is het er met elkaar over eens dat er in het recente verleden al veel te veel gesloopt. Ook zijn er al meer dan 10 jaar plannen om in het zuidelijk deel van het centrum pas echt heel veel winkels bij te bouwen. Er is niks mis met wat meer winkels, maar er is heel wat mis met de grote aantallen en de manier waarop. Rosmalen is straks stadsdeel oost. En dat alleen maar, omdat een projectontwikkelaar heel veel grond in handen heeft. Ware dit niet het geval geweest, dan zou dit plan er zo nooit gelegen hebben. Dat is de essentie van het verhaal. Een projectontwikkelaar wil geld verdienen en de gemeente laat ze hun gang gaan. Waarom….omdat ze geen geld willen uitgeven om zo'n gebied te ontwikkelen en omdat het wel zo makkelijk is als andere partijen de risico's lopen. De projectontwikkelaar steekt er zijn geld in en de gemeente stuurt hier en daar voor de vorm een beetje bij, maar verder zal het ze worst wezen. En dat, bewoners van Rosmalen, moet iedereen in Rosmalen duidelijk worden. Op 1 januari 1996 werden we weliswaar gemeente Den Bosch, maar tot op heden zijn we er redelijk goed in geslaagd om onze eigenheid te behouden. Als we dit laten gebeuren raakt Rosmalen echt van de kaart.

En we vinden dat iedereen in Rosmalen dat moet weten. Dus vertel het iedereen die het wil horen en zelfs aan hen die het niet willen horen. Vertel ze van deze website en vertel ze hoe ze zich kunnen informeren en hoe ze iets van zich kunnen laten horen.

Hieronder vertellen we u hoe u bezwaar kunt maken.

 

Poster:

     

Tijdens het ophangen van enkele posters in het dorp kregen we regelmatig de vraag of mensen een poster mochten om thuis neer hangen, hierop hebben we besloten de posters op de website beschikbaar te stellen.

Wilt u een poster voor uw raam hangen, dan lleveren we er graag een bij u af. Vul even uw naam en adres in en we zorgen dat u er een krijgt. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een poster op a4-formaat uit te printen.

       

Straat:

Huisnummer:

Aantal:

A4:
A3:

Downloaden:

 

Bezwaar maken:

We kennen in Nederland de wet op de Ruimtelijke Ordening.

Hierin staat onder andere dat er pas een bouwplan goedgekeurd kan worden op het moment dat het voldoet aan het bestemmingsplan. Om deze grootschalige plannen in het centrum van Rosmalen te kunnen realiseren is een wijziging van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk. Deze zogeheten bestemmingsplanprocedure kent diverse stadia: Het voorontwerp bestemmingsplan, het ontwerp bestemmingsplan en dan pas het bestemmingsplan. Iedere stap is een aparte procedure en pas als het voorontwerp is vastgesteld kan men doorgaan met het ontwerp, etc. Bij iedere stap liggen de plannen een tijdje ter inzage en heeft men 4 tot 6 weken de tijd om bezwaren kenbaar te maken.

Dit wordt altijd gepubliceerd in de Bossche Omroep.

Nu zult u wellicht denken, ja maar, daar heb ik geen verstand van hoor, dat moet een ander maar doen. Toch hopen we dat een ieder zich realiseert, dat het makkelijker voorbij gaan is aan 10 bezwaren dan aan 100. We hebben uw bezwaren echt hard nodig en het is helemaal niet ingewikkeld. Onderstaand treft u een voorbeeldbrief (doorlinken ) aan. Ook organiseert de gemeente altijd een informatieavond bij ieder te doorlopen onderdeel van de procedure. Ook hier kunt u laten horen wat u van de plannen vindt. Dit wordt verwerkt in een verslag en wordt beschouwd als inspraakreactie.

Na de bestemmingsplanprocedure komt er dan nog een bouwplanprocedure. Ook daar kan weer bezwaar tegen gemaakt worden. Maar zover is het hier nog lang niet en als het zover is, zullen we u daar ook grondig over informeren.

Opletten geblazen is het, als de gemeente probeert met een zogenaamde ZPP, dit is een versnelde procedure, een bouwplan goedgekeurd te krijgen. Wij houden dat grondig in de gaten en zullen daar de nodige ruchtbaarheid aan geven.

Houdt de nieuwspagina op deze website in de gaten en de publicaties in de Bossche Omroep dan kunt u nooit te laat zijn met uw eventuele bezwaar.

 

Voorbeeldbrieven.

Zodra het tijd is om bezwaar te maken, zult u onder dit kopje een voorbeeldbrief aantreffen. We streven ernaar een brief te maken, waarop u aan kunt kruisen wat voor u van belang is, zoals we bijvoorbeeld ook de bezwarenbriefjes in het voorjaar van 2002 maakten. Deze briefjes (160 bezwaren) leidde uiteindelijk tot een ander plan. (Helaas waren we daar ook niet blij mee, maar dat is een ander verhaal).

We hopen nogmaals de gemeente op andere gedachten te brengen en daar hebben we uw hulp hard bij nodig. Met een druk op de knop, komt de voorbeeldbrief straks uit uw printer rollen; u hoeft hem dan nog slechts te ondertekenen en te verzenden.

U begrijpt dat deze voorbeeldbrief nu nog niet te maken is omdat we nu de inhoud van het plan van de gemeente niet precies kennen. Zodra de volgende stap in de procedure gezet wordt, zullen we ons hierin verdiepen en zult u een voorbeeldbrief aantreffen.

Uiteraard kunt u ook zelf een brief schrijven.

 
Wat kan ik doen?
Vertellen
Posters
Bezwaar maken
Voorbeeld brieven
 
Actie
   
 
 
Dorpsstraat 69http://www.dorpsstraat69.nl/index.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/sitemap.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/rosmalen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/huis.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/bewoners.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/plannen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/acties.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/achtergronden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/mogelijkheden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/waarom.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/foto.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/bezwaarmaken.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/voorbeeldbrieven.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/vertellen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/gegevens.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/krantenartikelen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/protestlied.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/bestemmingsplan.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/contact/contact.php

http://www.centrumrosmalen.nl

http://www.centrumplanrosmalen.nl

http://www.centrum-rosmalen.nl